90-lecie Profesora Barszczewskiego

Profesor Aleksander Barszczewski 2 listopada obchodzi swoje 90. urodziny. Wybitnemu białoruteniście, który prawie 30 lat kierował Katedrą Białorutenistyki składamy najlepsze życzenia, przede wszystkim zdrowia!

Redakcja Białoruska Polskiego Radia przygotowała z tej okazji specjalne materiały [posłuchaj] [posłuchaj2].

Katedra świętowała jubileusz Profesora już podczas konferencji 15.10.2020. Profesorowi został dedykowany 20. tom pisma „Acta Albaruthenica” (informacja na s. 5-6) oraz artykuł prof. Beaty Siwek: Aleksander Barszczewski: uczony i poeta (W 90. rocznicę urodzin) (Przegląd Wschodnioeuropejski, 1, 209-218). Kierownictwo przesłało Panu Profesorowi także list gratulacyjny.