zajęcia tandemowe polsko-białoruskie/rosyjskie

Katedra Białorutenistyki poszukuje chętnych studentów, którzy w parze tandemowej z osobami z Białorusi (przebywającymi w Warszawie) chciałyby we wrześniu i/lub październiku uczyć się języka rosyjskiego/białoruskiego i uczyć w zamian polskiego. Chętne osoby proszone są o przesłanie swego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail i numeru telefonu pod adres rkaleta@uw.edu.pl w możliwie najszybszym terminie. Prosimy o przesłanie tej informacji do osób potencjalnie zainteresowanych.