Spotkanie z Kierownik Studiów w KB

28 kwietnia 2022 r. o 11:30 w sali 3210 w budynku WLS odbędzie się spotkanie z Kierownik Studiów w KB poświęcone bieżącym sprawom studenckim. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów Katedry Białorutenistyki!