Białoruskie dyktando 2023

21 lutego 2023 roku z okazji Dnia Języka Ojczystego w Katedrze Białorutenistyki UW odbyło się Białoruskie Dyktando. 

Tekst dyktanda odczytała prof. UW dr hab. Nina Barszczewska. Po dyktandzie uczestnicy wydarzenia mieli możliwość wysłuchania wykładu prof. dr hab. Jadwigi Kozłowskiej Dody nt. językowego obrazu świata Słowian.

Relacja Białoruskiej Redakcji Polskiego Radia dla Zagranicy.

This slideshow requires JavaScript.