Międzynarodowa konferencja naukowa „Język, literatura i kultura Białorusi w Polsce i na świecie” Polsce i

1 i 2 czerwca w Katedrze Białorutenistyki UW odbyła się kolejna odsłona corocznej konferencji naukowej poświęconej językowi, literaturze i kulturze Białorusi.

W tym roku wśród prelegentów byli goście z Polski, Białorusi, Słowacji, Czech, Wielkiej Brytanii i Litwy. Wyjątkowo swoje referaty mogli też wygłosić studenci – drugiego dnia konferencji pierwszy raz w historii została zorganizowana specjalna sekcja studencka, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.