STUDIA PODYPLOMOWE

Katedra Białorutenistyki uruchamia nowy i unikatowy kierunek studiów podyplomowych dla nauczycieli języka polskiego jako obcego, który uwzględnia specyfikę pracy z osobami znającymi język białoruski, rosyjski lub ukraiński! 

 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i praktycznych kompetencji potrzebnych w pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego. Zajęcia prowadzi doświadczona kadra, pracująca z uczniami z Białorusi, Rosji, Ukrainy i innych krajów, w których językiem codziennej komunikacji jest jeden z języków wschodniosłowiańskich.

Jeśli chciałbyś zacząć pracę jako nauczyciel języka polskiego jako obcego, lub już pracujesz w zawodzie i chciałbyś dalej się w tym kierunku rozwijać – zapraszamy na nasze studia! 

[ZAPISY]

Rekrutacja w IRK jest otwarta od 10.07.2023 00:00 – 06.10.2023!