Współpraca ze Słowacją

Dzięki staraniom prof. Viktorii Liashuk, prof. Radosława Kalety i dr Volhi Tratsiak na przełomie czerwca i lipca 2023 roku między UW a Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy została podpisana umowa o współpracy. Naukowcy z polskiej Katedry Białorutenistyki i słowackiej Katedry Języków Słowiańskich złożyli wspólny wniosek grantowy NAWA. W dniach 18-22 października 2023 roku odbyła się wizyta studyjna kierownika KB prof. R. Kalety w Katedrze Języków Słowiańskich Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Odbyły się rozmowy kierowników obu Katedr, omówiono wspólnie złożony wniosek grantowy oraz możliwości współpracy na przyszłość, w tym w ramach programu Erasmus. Kierownik KB zachęcał słowackich partnerów do wspierania nauki języka białoruskiego i polskiego na słowackiej uczelni. W programie była także wizyta w bibliotece miejskiej, która prowadzi Centrum Studiów Słowiańskich. Kierownik KB przekazał książki i pisma do sekcji polskiej i białoruskiej.