Spotkanie online z Hanną Siewiaryniec, 7 listopada

Katedra Białorutenistyki UW zaprasza na spotkanie online z Hanną Siewiaryniec – wtorek 7 listopada 2023 roku pod linkiem https://meet.google.com/vnt-keym-owz (szczegóły niżej na plakacie).