Zaproszenie na konferencję w Berlinie

Katedra Białorutenistyki zaprasza na konferencję do Berlina (szczegóły niżej na plakacie).