Prof. Andriej Moskwin odbył staż naukowy w Katedrze Rusycystyki i Studiów Wschodniosłowiańskich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie.

Pracownik Katedry, dr hab. Andriej Moskwin, prof. ucz. odbył staż naukowy w Katedrze Rusycystyki i Studiów Wschodniosłowiańskich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Dla studentów 2 roku II stopnia przeczytał wykład: „Teatr białoruski (1920-1930) w kontekście kolonializmu kulturowego.”