Literacka Nagroda im. Jerzego Giedroycia

25.11.2023 r. w Gdańsku w Dworze Artusa poznaliśmy laureatów Literackiej Nagrody im. Jerzego Giedroycia. Pierwsze miejsce – Hanna Kondratiuk „Na skraju starego lasu. Historie mieszkańców Puszczy Białowieskiej, drugie miejsce – Sciapan Sturejka „Pasażerowie statku Tezeusza”, trzecie miejsce – Siarhiej Leskiec „Szept”. Pracownik Katedry Białorutenistyki dr Katarzyna Drozd-Urbańska była członkiem jury wraz z Siarhiejem Kawalouem, Andrejem Chadanowiczem, Cichanem Carniakiewiczem i Ewą Wieżnawiec. Gratulujemy laureatom i członkom jury!

 

Gdańsk, Dwór Artusa. Gala Białoruskiej Nagrody im. Jerzego Giedroycia