Nagrody dla prof. Elżbiety Smułkowej i prof. Niny Barszczewskiej!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Zjednoczony Gabinet Przejściowy postanowił nagrodzić szereg wybitnych osób za wkład w zachowanie i popularyzację języka białoruskiego, w tym dwie lingwistki związane z naszą Katedrą! Elżbieta Smulkowa, pierwsza ambasador Polski na Białorusi i kierowniczka Katedry Białorutenistyki UW w latach 1971–1975, została odznaczona Medalem Franciszka Skaryny. Profesor UW, kierowniczka Katedry Białorutenistyki UW w latach 2009-2014 i 2016-2018, Nina Barszczewska została odznaczona medalem „Honor i Godność”!
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
Więcej o nagrodach można przeczytać na łamach Radia Svaboda!