Dr Jadwiga Gracla

 • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • stanowisko: wykładowca
 • specjalność: literaturoznawstwo
 • funkcje dodatkowe:
  • pełnomocnik ds. USOS w KB
  • koordynator programu MOST w KB
 • dziedziny badań:
  • historia literatury rosyjskiej
 • publikacje: [więcej