Rok 1995

 

Drugi Międzynarodowy Kongres Białorutenistów. Mińsk 1995

Od lewej: Nił Hilewicz i prof. Aleksander Barszczewski.
 


Od lewej: prof. Aleksander Barszczewski i prof. Vitaut Kipel

 


Od lewej: Wasil Bykau, dr Nina Barszczewska i prof. Vitaut Kipel