Rok 2008

 

Spotkanie pracowników i doktorantów Katedry Białorutenistyki z Panią Rektor prof. Swietłaną Sitnikową i Panią Prorektor prof. Aleną Dowhun z Mińskiego Państwowego Obwodowego Instytutu Podwyższenia Kwalifikacji i Reedukacji Kadr (25 marca 2008 r.)

 


Od lewej: prof. Aleksander Barszczewski, prof. Swietłana Sitnikowa, prof. Alena Dowhun, prof. Mikołaj Timoszuk

 


Od lewej: prof. Aleksander Barszczewski, prof. Swietłana Sitnikowa, prof. Alena Dowhun
 


Studenci, doktoranci i pracownicy Katedry Białorutenistyki podczas spotkania