Prof. UW dr hab. Mikołaj Timoszuk

 

 • stopień naukowy: profesor UW, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
   
 • stanowisko: profesor nadzwyczajny
   
 • specjalność: językoznawstwo 
   
 • funkcje dodatkowe:
  • redaktor naukowy Rocznika "Acta Albaruthenica"
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych
 • dziedziny badań:
  • rosyjska i białoruska leksykologia i leksykografia
  • socjolekty rosyjskie
 • publikacje: [więcej]
   
 • kontakt: