Wizyta Aliny Kouszyk w KB!

W dniu 24.01.2024 z wizytą roboczą odwiedziła KB Alina Kouszyk – białoruska dziennikarka i działaczka społeczna, przedstawicielka ds. odrodzenia narodowego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Światłany Cichanowskiej. W trakcie wizyty omówiono bieżące wyzwania, jakie stoją przed białorutenistyką. A. Kouszyk przekazała również Katedrze przekłady literatury polskiej na język białoruski, w tym wiersze noblistki Wisławy Szymborskiej. Pierwszą oficjalną wizytę złożyła w Katedrze 10.11.2022 (zobacz).