Życzenia i tradycje świąteczne

Wszystkim pracownikom, studentom i przyjaciołom kierownictwo Katedry Białorutenistyki UW składa najserdeczniejsze życzenia wielkanocne, przede wszystkim zdrowia, optymizmu, nadziei i wiary w lepsze jutro! Radosław Kaleta i Anna Berenika Siwirska Zachęcamy do zapoznania się z tradycjami świątecznymi [zobacz].

Kontynuuj czytanie